torsdag 2 februari 2012

Böcker för dig med läsnedsättning

Har nog hittills inte snubblat över några blogginlägg på webben som faktiskt tar upp inläst material, och främst då talböcker och skillnaden mellan talböcker och ljudböcker. En ganska viktig sak när det gäller inkludering i läsning! Vissa kanske känner igen termen DAISY (som egentligen bara är ett format) bättre. Många av böckerna jag skrivit om finns faktiskt som talböcker.

Vad är en talbok? Och vad är skillnaden mellan en talbok och en ljudbok? En talbok är en inläst bok som är avsedd för funktionshindrade personer. Talböcker är producerade med offentliga medel enligt reglerna i §17 Upphovsrättslagen. Kort kan man säga att lagen går ut på att man inte behöver upphovrättsinnehavarens tillstånd för att producera boken som talbok.
Inläsningen är många gånger rak och ofärgad för att utlämna dramatiseringen till läsaren/lyssnaren, tillskillnad från en ljudbok, där ofta etablerade och utbildade skådespelare dramatiserar och gestaltar bokens handling.
En ljudbok är en kommersiell produkt som alla får använda, och inspelad på uppdrag av förlaget.

17 § Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av bildkonst, som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken. Exemplaren får också spridas till dessa personer.
De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall får även 1. överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer med funktionshinder som behöver exemplaren för att kunna ta del av verken, 2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa personer, och 3. framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller television och av filmverk som döva eller hörselskadade behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra exemplar av verken till dessa personer.
Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till allmänheten av exemplar med stöd av denna paragraf får inte ske i förvärvssyfte. Exemplaren får inte heller användas för andra ändamål än som avses i paragrafen.
När bibliotek och organisationer sprider exemplar eller överför exemplar av verk till personer med funktionshinder på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, har upphovsmannen rätt till ersättning. Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionshinder. Lag (2005:359).

Vad är DAISY? DAISY (Digital Accessible Information System) är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten (själv ljudfilerna är i Mp3). Det finns två begrepp att hålla reda på: DAISY-talbok och DAISY Text och ljud.
DAISY-talbok är enbart en ljudinspelning medan DAISY Text och ljud även innehåller texten och ev. bilder för läsaren att följa med i. En spelare som klarar av denna extrafunktion eller en dator krävs naturligtvis för att kunna se text och bild, har man inte det fungerar det lika bra att bara lyssna på boken.

Vem har rätt att låna talböcker? Alla som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker, det kan du göra på ditt lokala bibliotek, och man behöver inte visa intyg eller på annat sätt bevisa att man har en läsnedsättning. Även den som har en tillfällig läsnedsättning får låna talböcker så länge behovet finns.
En läsnedsättning kan ha många orsaker, synskada och dyslexi är bland de vanligaste. Men också t.ex. rörelsehinder, neurologisk skada eller konvalescens efter sjukdom kan göra en person har svårt att läsa tryckt text.

Var hittar jag talböcker? Talböcker hittar du på ditt lokala folkbibliotek, just nu pågår även ett stort projekt för att öka tillgängligheten på landets skolbibliotek. Man kan också ladda ned böcker direkt från Talboks- och punktskriftsbibliotekets, TPB, hemsida genom att registrera sig för tjänsten på sitt folkbibliotek.
TPB är en statlig myndighet med uppdrag att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur på de medier som passar dem: talböcker, punktskriftsböcker och e-text.
Mer info om talböcker finns att läsa hos TPB. De har även en tipsblogg, där de tipsar om bra böcker som finns tillgängliga hos dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar